เครื่องประดับเกาหลี, เสื้อผ้าเด็ก,เก้าอี้หัดนั่ง,ของเล่นเด็ก,เดรสเกาหลี, อาร์บูติน, โบทอกซ์, ลดร่องแก้ม, รูปสีน้ำมัน,เครื่องสำอางเกาหลี
ตะกร้าสินค้า (0)

หมวดสินค้าทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินจ้า

 

 

รายละเอียดร้านสนุกช็อป

ร้าน sanookshops.com

(สนุกช็อป) ยินดีต้อนรับลูกค้าที่น่ารักทุกคน ค่ะ เครื่องสำอางค์ และครีมบำรุงผิวแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์ลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน และไอเท็มน่ารักๆจากญี่ปุ่น เสื้อผ้าแฟชั่น  เครื่องประดับน่ารักๆจากเกาหลี คอนแทคเลนส์จากเกาหลี วิกผมสั้น/ยาว  กระเป๋า  ยกขบวนกันมาให้ลูกค้าที่ชื่นชอบ การแต่งตัว เสื้อผ้าแบบใหม่ แฟชั่นหลากหลาย มีให้เลือกมากมาย ตามสไตล์ที่เป็นคุณที่ทำให้ทุกคนดูสวยขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีภาพวาดสีน้ำมันของแท้จากศิลปินต่างประเทศ ชมกันได้เลยค่ะ  ดูเฉยๆไม่สั่งไม่เป็นไรค่ะ ถ้าดูแล้วชอบชิ้นไหน รีบเลยค่ะ สมัครสมาชิกกันเลย ที่มุมบนด้านขวา และอ่านเลยด้านล่าง โทร 097-1329529  line id: sanookshops

เมลล์ sanookshops@gmail.com ติดต่อแพทได้เลยค่า

 

 

OMG อาหารเสริมชาย

บทความที่น่าสนใจ

Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

เครื่องประดับเกาหลี, เสื้อผ้าเด็ก,เก้าอี้หัดนั่ง,ของเล่นเด็ก,เดรสเกาหลี, อาร์บูติน, โบทอกซ์, ลดร่องแก้ม, รูปสีน้ำมัน,เครื่องสำอางเกาหลี

สินค้าลดราคา

ตัวอย่างก.ค.ศ. 3/1แผนใหม่ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 10 หน้า by sanookshops ร้านสนุกช็อป [เขียนเมื่อ : 2012-04-25]


ตัวอย่างก.ค.ศ. 3/1แผนใหม่ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนวิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ  จำนวน 10 หน้า by sanookshops ร้านสนุกช็อป

 

 

ก.ค.ศ. 3/1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน)

 

3. ปริมาณงานและสภาพของงาน

 

3.1 ปริมาณงาน (ภาคผนวกหน้า 22 )

 

 

- จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

 

 

พลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) จำนวน 6 เล่ม โดยมีจำนวนที่สอนในแผนการสอน 12 ชั่วโมง

 

 

- จัดทำคู่มือการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอาหารและโภชนาการ จำนวน 4 เล่ม

 

 

- จัดทำรายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชุดอาหารและโภชนาการ จำนวน 4 เล่ม

 

- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

- จำนวนผู้เรียนที่สอนในวิชาที่ขอประเมิน 16 คน

 

 

-  งานในหน้าที่ : จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 25 ชั่วโมงจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 10

 

 

 ชั่วโมง/สัปดาห์ จากการเตรียมการสอนซ่อมเสริมและตรวจผลงานนักเรียน

 

 

-  ปฏิบัติงานอื่น : หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายใน 2 ปี ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการสอนนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอนามัย กิจกรรมยาเสพติด กิจกรรมรักการอ่าน ส่งผลดังนี้ (ภาคผนวก หน้า 31-36 )

 

      1) ด้านการวางแผนการสอน ได้ดำเนินการเรียนการสอน

             (1) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดย

-  ได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

-  ได้ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน กำหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้

ตามความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นชุมชนและสังคม

 

                      

 (2) ออกแบบการเรียนรู้

 

 

-  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

    ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

 

-  จัดทำกำหนดการเรียนรู้หรือกำหนดการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

 

-  ศึกษากระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับ

 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 

อย่างละเอียดและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 

-  นำกระบวนการเรียนรู้หรือรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เป็นรายบุคคล มาใช้ในการเรียนรู้ทุกครั้ง

 

 

 (3) จัดทำแผนจัดการเรียนรู้

 

 

-  ได้ศึกษาองค์ประกอบและหลักการขององค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ศึกษาขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู้ จนเป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

 

-  ได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลที่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการและวิธีการที่ทุกองค์ประกอบสัมพันธ์กัน สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง

 

-  ได้นำกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 

    และจุดประสงค์การเรียนรู้

 

-  ได้กำหนดวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องตามหลักการกิจกรรมและจุดประสงค์การเรียนรู้

 

      2)  ด้านการเตรียมการสอน ได้เตรียมการดังนี้

 

-  เตรียมตนเองให้พร้อมในด้าน ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา เทคนิควิธีสอน

 

กระบวนการเรียนรู้ บุคลิกภาพ ออกแบบการเรียนรู้, พัฒนาการผู้เรียน, ความพร้อมและ                      ประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน

 

-  เตรียมข้อมูลผู้เรียน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เพียงพอที่จะนำไปวางแผน  

 

 

   จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

-  เตรียมข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

-  เตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียนทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

 

-  เตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้จัดกิจกรรม

 

-  เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ

 

 

      3)  ด้านการศึกษาการเรียนรู้

 

 

-  ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ได้คำนึงถึงองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้

 

ได้แก่ ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล กระบวนกระบวนการเรียนรู้ เทคนิค

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย นำมาประยุกต์ให้สัมพันธ์กับบริบทในการจัดการ 

 

 

เรียนรู้แต่ละครั้งอยู่เสมอ

 

-  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา มีความทันสมัยสอดคล้อง

 

                 กับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

                      และรายกลุ่ม

 

-  พัฒนาบุคลิกภาพตนเอง เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน จัดสภาพห้องเรียนที่ดี และจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ จัดสวนหย่อมในชั้นเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และผ่อนคลายความเครียด มีอารมณ์ จิตใจที่ดีมีความสุข

 

-  ใช้ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการศึกษา หลักการพัฒนาการของเด็ก ทำให้

 

                      บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม

 

                      รูปแบบวิธีการ และ สื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การ

 

                      เรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ทุกครั้ง นักเรียนเกิดความสุขกับการเรียนรู้ และ

 

                      เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง

 

 

4)  ด้านการจัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอน ได้ดำเนินการดังนี้

 

 

-  ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดเตรียมสื่อ/แหล่งเรียนรู้ จัดหา จัดทำสื่อ/แหล่งเรียนรู้

 

   ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

 

-  ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน เนื้อหาสาระกิจกรรม

 

การเรียนรู้และบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้

 

-  มีการผลิตและทดลองใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ

 

อบรมการผลิตสื่อภาษาไทย ได้นำความรู้มาถ่ายทอดนักเรียนและครู

 

     5)  การวัดและการประเมินผล ได้ดำเนินการดังนี้

 

-  ได้วิเคราะห์จุดประสงค์ นำมากำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือวัดผล

 

-  ได้กำหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผล

 

เครื่องประดับเกาหลี | เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีราคาถูก|ผ้าพันคอ หมวก แว่นตาเกาหลี | ถุงมือ ที่ครอบหู เข็มขัดแฟชั่น|เครื่องสำอางค์นำเข้า |น้ำหอมแบรนด์เนม|Anna sui|stila | bobbi brown| อายแชโดว์120สี|พาเลทแต่งหน้า Coastal Scents|JUJU|ครีมหน้าเด้ง | ครีมลดริ้วรอย|กระเป๋าสะพายกระเป๋าถือ|กระเป๋าแฟชั่น|รองเท้าแฟชั่น|เสื้อผ้าเด็กน่ารักๆ|โคลนพอกหน้า | ลดเซลลูไลท์|อาหาร เสริมเพื่อสุขภาพskin79|smashbox| Pop beauty|Laura MercierDHC|เครื่องนวดหน้า | อุปกรณ์เสริมสวย|อุปกรณ์เสริมความงามจากญี่ปุ่น | วิกผมจากญี่ปุ่น|แปรงแต่งหน้า | ที่ดัดขนตาชู|ผิวขาว | วิกผมคอสเพลย์ | ลูกกลิ้งหน้าเรียว|ยาลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน ผอมสวย | อุปกรณ์ยกผมทรงอั้ม วุ้นเส้น|คอนลาเจน |AHA|อาร์บูติน | โคจิก|โจโจบาออย์|ส่วนผสมทำครีม|DIY | โคจิก|อุปกรณ์ทำครีมบำรุงผิว|วิธีทำครีม | ภาพวาดสีน้ำมัน|อุปกรณ์มือถือ|ซองiphoneไอโฟน|อาหารเสริมชาย|OMG อาหารสารผู้ชาย|maxman ผลิตภัณฑ์เพื่มขนาด |linzhimin |exmax ผลิตภัณฑ์เพื่มขนาด |linzhimin  |buska ผลิตภัณฑ์เพื่มขนาด |double maxx | ผลิตภัณฑ์เพื่มขนาด |ครีมโกจิ | livครีมวิกกี้

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียนแบบ หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในร้านแห่งนี้ไปใช้

ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่ออ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด


ไม่อนุญาตให้ก๊อปปี้รูปไปใช้เพื่อการค้าด้วยค่ะ ยกเว้นมีสัญญาอนุญาติจากทางร้าน

 

ร้านค้าออนไลน์ Copyright (c) 2009-2012 By Plazacool.com All Rights Reserved. Query time : 0.0312 sec